Doelgroep: Voor wie ZELFCOMPASSIETRAINER wil worden via Huis voor Veerkracht
                    Studiedag ook los te volgen

Datum: 17/10/2020 10:00-17:00

Plaats: Koning Albert I Laan 31 te 3320 Hoegaarden

Kostprijs: 130€  excl. 21% BTW 

28/3/2020: Theoriedag Hechting (inbegrepen: 3u workshop over co-regulatie)

We doorlopen het theoretisch kader rond hechting, veilig en onveilig, en staan stil bij hoe zelfcompassie daarbij een rol kan spelen. We bekijken de Circle of Security en manieren om dit tijdens de volwassenheid voor onszelf toe te passen. Bo Van den Bulcke geeft een 3u durende workshop rond co-regulatie gedurende deze dag.

Je vergroot je inzicht in hechting en hoe de zelfcompassie aanpak van Huis voor Veerkracht hierbij aansluit. Je leert zicht krijgen op eigen hechtingspatronen en hoe deze een rol kunnen spelen in overdracht- en tegenoverdrachtreacties tijdens je werk. Je leert het belang van embodiement bij het overbrengen van zelfcompassie. 

Je krijgt inzicht in en leert ervaren hoe je jezelf als persoon kan inzetten om je cliënt, deelnemer of coachee te reguleren (co-regulatie). 

Je raakt doordrongen van het belang van het opbouwen van een veilige therapeutische/professionele relatie met degene waar je mee werkt.

130€ excl 21% BTW
Subscribe